Branice tu zaczyna się Polska

Zagrożenia - postępowanie w sytuacji kryzysowej

 • Czad i ogień – obudź czujność

  Data publikacji: 12-12-2017 16:02

  Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi produktami spalania, m.in. takimi jak tlenek węgla. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu.

  więcej

 • Jak szukać zaginionych - poradnik

  Data publikacji: 15-12-2016 13:36

  więcej

 • Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (CO, czadem)

  Data publikacji: 15-12-2016 13:26

  W okresie sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla, czyli czadem. Niestety przypadki te są stosunkowo liczne, a zatrucie często prowadzi do śmierci. Znane są przypadki, gdy awaria pieca centralnego ogrzewania opalanego węglem i wydostanie się spalin do przewodów wentylacyjnych była powodem zatrucia i hospitalizacji licznej grupy osób.

  więcej

 • Uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych

  Data publikacji: 11-06-2014 14:02

  Najczęstszą przyczyną uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych (NŚCh) są:

  • awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych,
  • wypadki cystern kolejowych oraz autocystern,
  • rozszczelnienia rurociągów przemysłowych,
  • katastrofy morskich tankowców i chemikaliowców.

  więcej

 • Huragan

  Data publikacji: 11-06-2014 13:47

  Występowanie huraganów (silnych wiatrów) powodowane jest najczęściej, szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie: wiosennym i jesiennym.

  więcej

 • Pożary

  Data publikacji: 11-06-2014 13:44

  Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:

  • bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka,
  • zwarcia i wady instalacji elektrycznych,
  • wyładowania atmosferyczne.

  więcej

 • Katastrofy budowlane

  Data publikacji: 11-06-2014 13:39

  Katastrofy budowlane najczęściej powodowane są:

  • wybuchami gazu,
  • obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynków,
  • tąpnięciami.

  więcej

 • Skażenia promieniotwórcze

  Data publikacji: 11-06-2014 13:36

  Wypadki radiologiczne mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane.
  Ponadto mogą one mieć miejsce w elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, w zakładach przemysłowych, na głównych drogach, liniach kolejowych oraz w stoczniach.

  więcej

 • Gradobicie

  Data publikacji: 11-06-2014 13:34

  Najczęstszą przyczyną występowania gradobicia jest powstawanie chmur gradowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim.

  więcej

 • Powódź

  Data publikacji: 11-06-2014 13:32

  Najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym z powodu długotrwałych bądź intensywnych opadów deszczu albo z powodu szybkiego topnienia śniegów.

  więcej

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev