Branice tu zaczyna się Polska

Stypendia szkolne 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 wnioski o stypendium szkolne składać można w urzędzie  gminy branice przy ul. słowackiego 3 II piętro, pokój 28 w terminie do 15 września 2014.

 

Kryteria, które muszą spełnić osoby ubiegające się o stypendium:

- zamieszkanie na terenie gminy Branice (pozostali mogą się starać o stypendia w swoich gminach)

- kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456zł/os.
W rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Przyjmuje się że, z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 250,00zł.

 

STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE:

- uczniom klas zerowych,

- uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączną kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 1820zł (rocznie),

- uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem tel. 774868250 wew. 14.

 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY IMIENNE NA RODZICA LUB PEŁNOLETNIE DZIECKO NA KTÓRE PRZYZNANE JEST STYPENDIUM ZA:

- zakup podręczników – od czerwca 2014

- zakup pozostałych materiałów szkolnych od sierpnia 2014 – wg katalogu wydatków kwalifikowanych

- abonament internetowy – od września 2014 do czerwca 2015

 

PDFwniosek-stypendium-szkolne.pdf (130,86KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev