Branice tu zaczyna się Polska

Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach

Obiekt został poddany kapitalnemu remontowi przy współudziale środków Unii Europejskiej. Zadanie to gmina realizowała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to kwota 2.978.232,12 złotych, a wartość dofinansowania ze środków UE to kwota 2.273.658,33 złotych, co stanowi 84,47% wartości kosztów kwalifikowanych. Gmina Branice do tego remontu dołożyła 741.379,84 złotych jako wkład własny oraz koszty dodatkowych robót wynikających z konieczności dostosowania się do wymogów Konserwatora Zabytków, a także koszty nadzoru inwestorskiego.

W ramach remontu wykonano nowy dach, wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową, wykonano wszystkie nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, CO, elektryczne, telefoniczne i informatyczne. W części pomieszczeń zainstalowano klimatyzację. Parter budynku przystosowano do potrzeb niepełnosprawnych. Zagospodarowano cały teren wokół budynku. Jest kort tenisowy z nawierzchnią ze sztucznej trawy, są ławeczki i parking. Obiekt wyposażono częściowo w sprzęt biurowy, biblioteczny i komputerowy.

W budynku na parterze swoje siedziby będą miały: funkcjonująca już Gminna Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Amicus”, Zespół Parafialny CARITAS przy Parafii Świętej Rodziny Branice, Koło Emerytów i Rencistów w Branicach, oraz stałą siedzibę będzie miała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Na piętrze funkcjonować będzie Świetlica Socjo-Terapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie IMMACULATA. Zachęca się wszystkie organizacje non profit do organizowania tu spotkań i szkoleń w profesjonalnie przygotowanej sali konferencyjnej oraz do podejmowania wielu innych działań zmierzających do aktywizowania różnych grup społecznych.

 

Budynek Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej przed remontem - wiosna 2011

 

Budynek Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej po remoncie

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev