Branice tu zaczyna się Polska

Ogólnopolska akcja „Sprzęt za sprzęt”.

Fundacja „Zaraz wracam” rozpoczęła ogólnopolską akcję „Sprzęt za sprzęt”. Akcja organizowana jest wspólnie z portalem „futbolowo.pl”, okręgowymi związkami piłki nożnej oraz partnerami z branży elektrorecyklingu. Fundacja wystąpiła również o oficjalny patronat Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Ostapiuka.

Akcja polega na organizacji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w klubach sportowych. Odpady, zebrane przez kluby, zostaną przekazane recyklerom wskazanym przez fundację, a następnie przeliczone na punkty, i wymienione na sprzęt sportowy zgodnie z regulaminem akcji (piłki, stroje, bramki, itp.). Głównym celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest propagowanie właściwych nawyków postępowania ze zużytym sprzętem, uświadamianie zagrożeń dla środowiska naturalnego, a także wspieranie sportu i kultury fizycznej w klubach sportowych. Udział w tej akcji jest nieodpłatny i dobrowolny.

Mając na uwadze walory edukacyjne i ekologiczne akcji „Sprzęt za sprzęt”, a  także jej wkład w rozwój kultury fizycznej, organizatorom zależy na tym, aby szeroko rozpowszechnić informację o tym przedsięwzięciu. Prosimy o przekazanie informacji o naszej akcji do wszystkich klubów sportowych działających na terenie gminy oraz oficjalne poparcie akcji. Mamy nadzieję, że gmina, jako podmiot finansujący sport amatorski, zechce zmobilizować kluby sportowe do udziału w naszej inicjatywie.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres ​ bądź telefonicznie pod numerem 512 386 196

więcej o akcji-> http://www.zarazwracam.pl/sprzet-za-sprzet

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev