Branice tu zaczyna się Polska

Sołectwo Bliszczyce

Bliszczyce

liczba mieszkańców: 540

sołtys: Podkówka Marian
Bliszczyce 69
tel. 665 673 999
email:

 

 

Historia

Nazwa wsi ma najprawdopodobniej czeski źródłosłów - bliz znaczy bliski. Pierwsze o niej wzmianki pochodzą z 1248 r, kiedy to nazywała się Blizschitz, później, w 1278 r. Blesic, a w 1479 - Bliznicze.

W 1280 roku wieś podzielona była na dwie części. Pierwsza z tzw. "wolnym dworkiem" i folwarkiem liczącym 360 mórg należała do dziedzica Benesza Benedykta z Branic, druga należąca do twierdzy Czwilin była dobrem kameralnym księcia. W 1622 r. obszar ten przeszedł pod władanie rodziny książęcej Lichtensteinów, a mieszkańcy odrabiali pańszczyznę na tych ziemiach aż do 1825 r. W roku 1723 w Bliszczycach było 23 chłopów, 14 małorolnych, 60 chałupników, 1 sędzia, 2 młynarzy. Liczba mieszkańców Bliszczyc systematycznie wzrastała i tak: w 1783 r. było ich 599, w 1885 r. - 1048, w 1890 r. - 1212, a w 1910 - 1368. Wielu z nich znajdowało zatrudnienie w pobliskim Krnovie.

Koniec XVIII i początek XIX w. przyniósł Bliszczycom znaczny rozwój. Wybudowano drogę przez Wódkę, Dębową i Posucice do Krnova. Istniała agentura pocztowa, ochotnicza straż pożarna, kasa pożyczkowa. Były również dwa młyny wodne, wytwórnia wód gazowanych, fabryka musztardy.

Kościół istniał już w XIV wieku, a Bliszczyce były parafią. Początkowo był drewniany, w 1672 r. murowany i poświęcony św. Katarzynie.

W Bliszczycach istniała także szkoła najprawdopodobniej od 1665 r, kiedy to wymienia się nazwisko nauczyciela Krzysztofa Klehr. Nauka odbywała się początkowo w domu chłopskim, dopiero w 1787 r. powstał budynek szkolny liczący dwa oddziały. Nową szkołę wybudowano w 1850 r. Uczniów przybywało, w 1910 roku było ich 250 i utworzono cztery oddziały. Powstała też fundacja administratora parafii Franciszka Riszmanna w wysokości 2.400 marek, później powiększona jego spadkiem do 9 000 marek. Procenty od tej kwoty przeznaczane były na zakup przyborów do nauki dla dzieci biednych oraz na leczenie biedniejszych mieszkańców.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev