Branice tu zaczyna się Polska

Sołectwo Lewice

Lewice

liczba mieszkańców: 454

sołtys:
Spalik Bożena
Lewice 64, 48 – 140 Branice
tel. 697 688 469

 

 

 

Historia

 

Nazwa miejscowości wywodzi się najprawdopodobniej od imienia Lew. W pierwszych, pisanych źródłach z 1234 r. wspomina się o Leuiz, w 1377 r. - Lewicz, w 1434 - Lowicze. Lewice należały do Klasztoru Norbertan z Oborowic koło Brna. Założyciel tego klasztoru Lev z Klobuka był prawdopodobnie również założycielem wsi. W 1377r.

Lewice składały się z dwóch części: jedna należała do posiadłości Hostlakovy, druga do Mikołaja Stosch z Kaunitz. W XV w. były własnością rycerzy Bitov, potem braci Hrivnacz, a wreszcie Fulsteine. W 1610 roku Margrabia Jan Jerzy, wcześniejszy właściciel, sprzedał Lewice Jerzemu Drahotus za 8 tys. guldenów. Kolejni właściciele Lewic to: Barbara Herbstein - 1625 r.; baron Skrbeńsky - 1690 r.; hrabia Józef Jacek Siedlnicki z Lenarcic - 1754 r.; syn hrabiego Józef Siedlnicki - 1775 r.; hrabia Jan Michał Siedlnicki - 1818 r.; 1832 r. Jan Karol Siedlnicki syn hrabiego, który sprzedał w 1857 r. majątek liczący wówczas 1460 mórg, 41 chłopom z Lewic. Mieszkało tam wtedy ok. 1150 osób.

Koniec XIX wieku zaznaczył się sporym rozwojem wsi. Funkcjonowała poczta, był telefon, brukowane drogi, kasa oszczędnościowo - pożyczkowa, straż pożarna, mleczarnia, szkoła, kościół, towarzystwo śpiewu, katolicki związek mężczyzn.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev