Branice tu zaczyna się Polska

Sołectwo Michałkowice

Michałkowice

liczba mieszkańców: 174

sołtys:
Ociepa Agata
Michałkowice 15, 48 – 140 Branice
tel. 724-285-763

 

 

 

Historia

Michałkowice usytuowano na skrzyżowaniu dróg Branice - Lewice i Bliszczyce - Posucice. Początkowo znajdował się tam folwark Skurschuetz należący do posiadłości Branice, które kupił w 1798 r. królewski szambelan, starosta Michał Haugwitz. W 1800 r. wybudował 20 domów z 15 morgową działką każdy. Wieś otrzymała nazwę od jego imienia. Zamieszkali w niej osadnicy pochodzący z Lisięcic, Bliszczyc, Branic, Posucic i Piotrowic. Każdy z nich zobowiązany był płacić "czynsz gruntowy 3 guldeny rocznie i czynsz domowy 2 guldeny rocznie". W 1815 roku wraz z całym majątkiem Michałkowice zakupiła gmina Branice. Od Michałkowiczan zażądano natychmiastowego uregulowania zaległości czynszowych. Ponieważ wielu z nich nie miało pieniędzy grunty, na których gospodarzyli sprzedano " pod przymusem". Bogatsi osadnicy powiększyli swoje posiadłości zakupując te grunty, 70 mórg kupił także Loebel Altmann z Branic. Sprzedał je w 1823 r. adwokatowi Klapsowi z Opawy, ten powiększył własność dokupując kolejnych 516 mórg. Całość zostawił swojej córce Marii w 1856 r. Posiadłość ta została sprzedana przez drugiego męża Marii, Fryderyka Wilhelma dziedzica Eichchsadt, w 1868 r. Hermanowi Boenischowi. Ten zaś w 1877 r. sprzedał je Leopoldowi Fuchs. Kolejnym właścicielem Michałkowic był zięć Fuchsa - Paweł Eispert.

Od 1800 r. do 1890 ilość domów z 20 wzrosła do 51. Kilku byłych gospodarzy chałupnych swoją pracowitością i oszczędnością znacznie powiększyło swój majątek. Pod koniec XIX w. pola w Michałkowicach obejmowały około 240 ha. Mieszkało w nich 230 osób. Niestety w roku 1895 Michałkowicom odebrano samodzielność i przyłączono do Branic, jako kolonię.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev