Branice tu zaczyna się Polska

Sołectwo Posucice

Posucice

liczba mieszkańców: 203

sołtys:
Bedryj Ewelina
Posucice 17/1, 48-140 Branice
tel. 782 379 207
e-mail:

 

Historia

Nazwa miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od czeskiego imienia Posut, który sprowadził tu osadników. W 1377r. używano nazwy - Posentitz, w 1407 - Postentitz, a w 1440 - Posutitz.

Lennikiem Posucic w 1377 roku był Stosch Nehtzel. Po nim należały do klasztoru Norbertanów w Ołomuńcu. W czasie reformacji stały się dobrem kameralnym księcia. W roku 1611 wymienia się Adama Konstantego Czelays, a w 1672 r. księcia Lichtensteina. W roku 1740 panem Posucic był baron Gruttschreiber, a w 1763 baron Fragstein. W 1784 r. majątek zakupił hrabia Ferdynand Nayhausz z Włodzienina, który sprzedał go w kawałkach gminie w 1801 r. Zamek z parkiem i kilkoma kawałkami pola dostał się ponownie w ręce barona Gruttschreibera. Kolejnym właścicielem majątku był w 1833 r. baron Birba z Kałdun. On też odnowił zamek. Po jego śmierci spadkobiercy sprzedali majątek Albertowi Schmidtowi z Boboluszek. Z kolei jego syn Eugeniusz Schmidt najpierw wydzierżawił go Fryderykowi Schramkowi (1899), a później sprzedał Edwardowi Delochowi (1911).

Majątek liczył wtedy 335 ha. Według katastru z 1733 r. w Posucicach było 18 chłopów, 2 średnie gospodarstwa chłopskie, 8 małorolnych wolnych i 14 małorolnych poddanych. Mieszkańców, głównie osadników z Moraw, przybywało i tak w 1783 r. było 24 chłopów, 29 małorolnych i 21 chałupnych, a wszystkie grunty razem miały 646 ha. Koniec XIX wieku to dla Posucić, jak i wielu pobliskich wsi, czas budowy połączeń drogowych, brukowania ulic, funkcjonowania szkoły, kasy oszczędnościowo - pożyczkowej.

Nowy kościół pw. św. Wawrzyńca wybudowano w Posucicach w 1671 r., Wtedy też był tam lokalista podległy proboszczowi Włodzianina. Probostwo powstało w 1801 r. Kościół był odbudowywany po pożarze jaki go strawił w 1777 r., a następnie rozbudowywany.

Inicjatorem rozpoczęcia nauczania (1763 r.) dzieci w tej wsi był baron Fragstein, właściciel Posucic, zamieszkały w Opavie. Stamtąd wysyłał kilku Franciszkanów do Posucic, którzy aż do 1787 r. uczyli tamtejsze dzieci. Jednak budynek szkolny z prawdziwego zdarzenia, na własnym gruncie, zbudowano dopiero w roku 1835, ten zawalił się w 1892 r., i w 1897 wybudowano kolejny, nowy.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev