Branice tu zaczyna się Polska

Sołectwo Uciechowice

Uciechowice

liczba mieszkańców: 126

sołtys:
Nowak Beata
Uciechowice 51, 48 – 140 Branice
tel. 77 486-87-66, 783 671 506
e-mail:

 

Historia

 

Uciechowice w roku 1285 nazywano Uchechowitz, a w r. 1377 Uczichowicz. Najprawdopodobniej były dobrem kameralnym księcia opawskiego, a w roku 1365 księcia krnowskiego. Lichtensteinowie rozpoczęli tam panowanie w 1622 roku. Grunty sprzedane zostały w roku 1640 przez księcia Karola Euzebiusza Lichtenstein tamtejszym mieszkańcom. Pańszczyzna na rzecz księcia jednak pozostała. W ręce barona de Brix Uciechowice przeszły w roku w 1770 r., dwadzieścia lat później (1790 r.) wdowa po baronie sprzedała je hrabiemu Siedlnickiemu. Następnym właścicielem (w roku 1839) był hrabia Oppersdorf, którego żoną została córka hrabiego Siedlnickiego i w wianie wniosła majątek. Grunty gminy obejmowały 265 ha. W 1783 r. było tam 9 chłopów, 6 małorolnych i 27 chałupnych, a ogólna liczba mieszkańców wynosiła 122 osoby. W roku 1855 było ich już 313, a po włączeniu do Uciechowic "Dworu Stosz" z Gródczan (1865 r.) znowu ich przybyło i dodatkowo powstało 8 gospodarstw małorolnych.

Wieś należała do parafii Pilszcz. Nie było w niej kościoła, a jedynie od 1777 r., usytuowana w środku, kaplica z dzwonnicą, w której nabożeństwa księża odprawiali tylko kilka razy w roku.

W Uciechowicach początkowo także nie było szkoły. Dzieci uczyły się w Turkowie. Wybudowano ją dopiero w roku 1860, a w następnych latach rozbudowywano i wydzierżawiono 0,25 ha gruntu na boisko szkolne oraz 1,23 ha "do dyspozycji nauczyciela". Wspomagano też ubogie dzieci, środki na ten cel pochodziły z oprocentowanej fundacji 150 marek proboszcza i radcy Ullricha z Pilszcza.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev