Branice tu zaczyna się Polska

projekt pn. „Kierunek FIO” - spotkania edukacyjno-informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt pn. „Kierunek FIO” zapraszają na spotkania edukacyjno-informacyjne, które odbędą się na podstawie załączonego harmonogramu.

Spotkania dotyczyć będzą naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Konkursy realizowane będą w latach 2014-2016, łącznie zostanie przyznanych ok. 190  mikrodotacji o łącznej wartości 923 200,00 tys. złotych. W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 60 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł.

Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli
i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

  • Okres realizacji mikrodotacji 15.09  – 15.11.2014 r.
  • Nabór wniosków od 25.07 - 25.08 2014r.

Szczegółowe kryteria naboru projektów wraz z obowiązującymi załącznikami znajdują się w Regulaminie, który znajdą Państwo od na stronie internetowej www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl.

 

Zapraszamy na spotkania

PDFHarmonogram spotkań - Kierunek FIO.pdf (301,78KB)

 

„Kierunek FIO” , to właściwy kierunek.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev