Branice tu zaczyna się Polska

23-10-2014r. - Ogłoszenie (Nr OŚ-5575/1/10/2014)

Branice dnia 20.10.2014r.

Gmina Branice

Nr OŚ-5575/1/10/2014

 

 

OGŁOSZENIE PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

 

Gmina  Branice

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

tel.077/4868192 wew. 28, fax 077/4868230

ogłasza

procedurę udzielenia zamówienia publicznego

 

Na wykonanie: "AKCJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE  2014/2015r URZĄD GMINY W BRANICACH"

Zakres prac obejmuje:

  • odśnieżanie dróg należących do Gminy Branice 30,100 km. Utrzymanych w V-standardzie
  • posypywanie piaskiem dróg oraz poboczy

 

Termin wykonania – od 20.11.2014r. do 30.03.2015r. w ilości i zakresie uzależnionym od warunków atmosferycznych.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w  Specyfikacji Technicznej zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych (wariantowych)

 

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%.

 

Oferty należy składać w terminie do do 20.11.2014r. godz 11,00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3  48-140 Branice (sekretariat – pok. nr. 20)

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2014r.o godz.12.00 w sali nr 12 (sala konferencyjna).

 

Informacji w sprawach zamówienia można uzyskać u Pana Zdzisława Lichtorowicz insp.d/s OŚ i BHP pokój nr.1.

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

Załączniki:

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev