Branice tu zaczyna się Polska

Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach otwarte

casg2013-01.jpeg

28 listopada 2013 roku dokonano uroczystego otwarcia Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach. W uroczystości udział wzięli między innymi: przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego v-ce Dyrektor PROW Pan Andrzej Janas, Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach Pan Krzysztof Nazimek, przedstawiciel wykonawcy były Prezes firmy BUDOMEX Pan Zbigniew Lenartowicz, wszyscy podwykonawcy oraz Radni Rady Gminy Branice.

Obiekt został poddany kapitalnemu remontowi przy współudziale środków Unii Europejskiej. Zadanie to gmina realizowała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to kwota 2.978.232,12 złotych, a wartość dofinansowania ze środków UE to kwota 2.273.658,33 złotych, co stanowi 84,47% wartości kosztów kwalifikowanych. Gmina Branice do tego remontu dołożyła 741.379,84 złotych jako wkład własny oraz koszty dodatkowych robót wynikających z konieczności dostosowania się do wymogów Konserwatora Zabytków, a także koszty nadzoru inwestorskiego.

Z budynku, który „straszył” przy wjeździe do Branic powstał piękny obiekt. W ramach remontu wykonano nowy dach, wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową, wykonano wszystkie nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, CO, elektryczne, telefoniczne i informatyczne. W części pomieszczeń zainstalowano klimatyzację. Parter budynku przystosowano do potrzeb niepełnosprawnych. Zagospodarowano cały teren wokół budynku. Jest kort tenisowy z nawierzchnią ze sztucznej trawy, są ławeczki i parking. Obiekt wyposażono częściowo w sprzęt biurowy, biblioteczny i komputerowy.

W budynku na parterze swoje siedziby będą miały: funkcjonująca już Gminna Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Amicus”, Zespół Parafialny CARITAS przy Parafii Świętej Rodziny Branice, Koło Emerytów i Rencistów w Branicach, oraz stałą siedzibę będzie miała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Na piętrze funkcjonować będzie Świetlica Socjo-Terapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie IMMACULATA. Zachęca się wszystkie organizacje non profit do organizowania tu spotkań i szkoleń w profesjonalnie przygotowanej sali konferencyjnej oraz do podejmowania wielu innych działań zmierzających do aktywizowania różnych grup społecznych.

 

W tym samym dniu uroczyście otwarto po remoncie WDK w Branicach. Remont tego budynku zrealizowano ze środków działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt remontu to kwota 317.212,16 złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 113.390,38 złotych, pozostałe środki w kwocie 203.821,78 złotych to wkład własny gminy i koszty niekwalifikowane. Tak duża kwota udziału własnego wynikła z tego, że w tym działaniu wszelkie prace dotyczące OSP oraz udział w budynku przynależnego do OSP nie był uwzględniony w finansowaniui.

W ramach remontu wykonano: wygłuszenie wszystkich ścian wspólnych z drugim sąsiednim budynkiem, nową instalację CO, dokonano przebudowy parteru wyodrębniając część należącą do WDK dla potrzeb OSP, przebudowano piwnice dostosowując ja do wymogów p.poż, w sali balowej zainstalowano klimatyzację, a w pomieszczeniu kuchni zamontowano nową wentylacje i bojler na ciepłą wodę. Cały budynek ocieplono i wykonano nową elewację. Dodatkowo gmina ze środków budżetu własnego zamontowała w remizie OSP dwie nowe bramy wjazdowe. Remontu wykonała firma Pana Piotra Górskiego BUDMISTRZ z Kędzierzyna Koźla.

Wójt Gminy
Maria Krompiec

Stan obiektu przed remontem, przebieg remontu oraz stan po remoncie można obejrzeć na prezentacji. 

PPSCentrum_Aktywizacji_Społeczno_Gospodarczej-v01.pps (15,48MB)

 

pobierz przeglądarkę plików MS PowerPoint (rozszerzenie *.ppt, *.pptx)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev