Branice tu zaczyna się Polska

Szkolenia komputerowe ECDL START

Fundacja Aktywizacja prowadzi nabór uczestników na szkolenia komputerowe ECDL  START. Szkolenie kończy się egzaminem i nadaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

ECDL (skrót od ang. European Computer Driving License), czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył i potrafi wykorzystać wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:

  • obsługi komputera
  • użytkowania popularnych programów (edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i innych)
  • przygotowania prezentacji
  • swobodnego korzystania z Internetu

 

Certyfikat ECDL w obiektywny sposób zaświadcza o posiadaniu wiedzy i umiejętności komputerowych niezbędnych do codziennego używania komputera do pracy oraz w życiu codziennym. Otrzymanie certyfikatu ECDL może służyć podniesieniu kwalifikacji zawodowych pracowników i doskonaleniu ich umiejętności.Jest dokumentem mogącym pomóc w znalezieniu pracy, szczególnie w dobie powszechnego wykorzystywania komputerów oraz budowy społeczeństwa informacyjnego. Certyfikat ECDL w Polsce jest wydawany i nadzorowany wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).

Kurs ECDL prowadzony przez naszą Fundację jestdarmowym szkoleniem, realizowanym ze środków Unii Europejskiej. Osoby dojeżdżające otrzymają zwrot kosztów dojazdu. Przewidziany jest również obiad i poczęstunek dla uczestników. Kurs START obejmuje średnio 71 godzin. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych oraz popołudniowych.

 

Szkolenie kierowane jest do osób niepełnosprawnych:

  • w wieku 18-64,
  •  zamieszkujących teren woj. opolskiego,
  • posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • pozostających bez zatrudnienia

 

Lub osób w wwieku powyżej 50 lat pełnosprawnych zatrudnionych bądź pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie woj.opolskiego.

 

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Bogną Bednarz

Tel. 77 542 19 01

 

Fundacja Aktywizacja

ul. Ozimska 25, II piętro, pokój 8

45-057 Opole.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev