Branice tu zaczyna się Polska

14-01-2015r. - Obwieszczenie (Sołectwo Branice)

Branice, dnia 14.01.2015r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
z dnia 14 stycznia 2015r.

 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 2G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Branice, § 22 Uchwały Nr XXI/100/04 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2004  r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Branice oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), a także § 6 ust. 1 i 5 Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. opolskiego Nr 112, poz.1355)

 

Zwołuje się w dniu 29 stycznia 2015 r. zebranie wiejskie wsi Branice celem dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Branice oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Statutu Sołectwa Branice.
Zebranie odbędzie się o godz. 17.00  w Wiejskim Domu Kultury w Branicach.

 

Z projektem w/w Statutu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej urzędu (www.branice.pl) oraz u sołtysa wsi Branice od dnia 20 stycznia 2015 r. 

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Załącznik:

PDFProjekt statutu Branice.pdf (140,24KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev