Branice tu zaczyna się Polska

Dotacja celowa z budżetu powiatu, na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji

Udzielanie dotacji celowych z budżetu powiatu osobom fizycznym lub wspólnotom mieszkaniowym, na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu Głubczyckiego

Informuję, iż Rada Powiatu Głubczyckiego podjęła uchwałę Nr III/20/2014 z dnia 19.12.2014r. dotyczącą przyjęcia regulaminu „w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu osobom fizycznym lub wspólnotom mieszkaniowym, na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu Głubczyckiego”.

Zgodnie z regulaminem dotowana będzie wymiana urządzeń grzewczych na paliwo węglowe na nowe źródło ciepła tj. niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze (kocioł gazowy, olejowy, gazowo-olejowy, elektryczny, kocioł na biomasę lub kocioł węglowy, spełniający wymagania normy PN EN 303-5:2012 – klasa IV i V).

Wysokość dotacji:

2200 zł.  - w przypadku instalacji pieca w budynku mieszkalnym
1800 zł. - w przypadku instalacji pieca w lokalu mieszkalnym

Dofinansowanie dotyczy osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z terenu Powiatu Głubczyckiego, które planują wymianę dotychczasowego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania w budynku/lokalu mieszkalnym i odbywać się będzie poprzez udzielenie dotacji celowej. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z regulaminem zamieszczone są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

U W A G A :

 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Inwestora zainteresowanego wymianą dotychczasowego źródła ciepła, tj. przed zakupem nowego źródła ciepła.
 2. Dotacji udziela się na zadanie modernizacyjne, polegające na wymianie dotychczasowego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania w budynku lub lokalu na nowe źródło ciepła.
 3. Nie jest dotowana wymiana źródła ciepła, powodującego mniejszą emisję zanieczyszczeń na źródło ciepła powodujące większą emisję zanieczyszczeń.
 4. Dotacja może być udzielana nie częściej niż raz na 5 lat dla danego budynku lub lokalu.
 5. Dotacji nie przyznaje się w przypadku zakupu przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów na przepracowany olej.
 6. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu instalacji towarzyszącej nowemu urządzeniu grzewczemu.
 7. Dotychczasowe źródło ciepła winno być eksploatowane w budynku lub lokalu minimum 4 lata przed dniem złożenia wniosku.
 8. Nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku lub lokalu.
 9. Zainstalowane nowe źródło ciepła winno być trwale związane z instalacją grzewczą   nieruchomości.
 10. Inwestor zobowiązany jest do eksploatacji nowego źródła ciepła przez okres 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy z Powiatem Głubczyckim.
 11. Jeżeli w okresie do 5 lat od dnia zawarcia umowy, zainstalowane źródło ciepła ulegnie trwałemu uszkodzeniu, powodującemu konieczność zakupu nowego źródła ciepła, Inwestor obowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Powiat Głubczycki.
 12. Dotacje nie będą udzielane na zadania inwestycyjne realizowane na nieruchomości przeznaczonej w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej.
 13. Dotacji podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe, zakupione i zainstalowane po zawarciu umowy o dotację pomiędzy Powiatem Głubczyckim a Inwestorem.
 14. Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której  została  już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła.

Pozostałe zasady udzielenia dotacji, obejmujące kryteria wyboru inwestycji oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i jej rozliczenia określone są w Regulaminie.

Równocześnie informuję, że straciła moc uchwała Rady Powiatu w Głubczycach Nr IV/36/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest.

 

Załączniki:

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev