Branice tu zaczyna się Polska

09-02-2015r. - Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie Statutów Sołectw

Branice, dnia 09.02.2015r.

 

Informacja o wynikach
konsultacji społecznych w sprawie Statutów Sołectw

 

Działając na podstawie § 9 Uchwały Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. opolskiego Nr 112, poz.1355) informuję o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w sołectwach:

  1. Bliszczyce w dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 w sprawie Statutu Sołectwa Bliszczyce;
  2. Boboluszki w dniu 28 stycznia 2015 r. o godz. 17.30 w sprawie Statutu Sołectwa Boboluszki;
  3. Branice w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 w sprawie Statutu Sołectwa  Branice;
  4. Dzbańce w dniu 3 lutego 2015 r. o godz.17.00 w sprawie Statutu Sołectwa Dzbańce;
  5. Włodzienin-Kolonia w dniu 4 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Sołectwa Włodzienin-Kolonia;
  6. Dzierżkowice w dniu 4 lutego 2015 r. o godz.17.00 w sprawie Statutu Sołectwa Dzierżkowice.

 

Uwagi zgłoszone do projektów statutów podczas konsultacji:

Sołectwo Bliszczyce – zmienić zapis § 15 ust. 2 z: „Radny wybrany z okręgu obejmującego sołectwo może uczestniczyć w posiedzeniu rady sołeckiej z głosem doradczym.”
na: „Radny wybrany z okręgu obejmującego sołectwo powinien uczestniczyć w posiedzeniu rady sołeckiej z głosem doradczym.”

Sołectwo Boboluszki – zmienić zapis § 14 ust. 2 z „Rada sołecka składa się z 7 członków, łącznie z Sołtysem.”
na: „Rada sołecka składa się z 5 członków, łącznie z Sołtysem.”

Sołectwo Branice – zmienić zapis § 6 ust. 1 z: „Organami sołectwa są: 1)zebranie wiejskie, 2) Sołtys.”
na: „Organami sołectwa są: 1)zebranie wiejskie, 2) Sołtys, 3) organ pomocniczy Rada Sołecka.”

Zmienić zapis §8 ust. 4 z: „Prawo do udziału w głosowaniu, zgłaszaniu kandydatów i kandydowaniu na funkcje w organach sołectwa mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołectwa.”
na: „Prawo do udziału w głosowaniu, zgłaszaniu kandydatów i kandydowaniu na funkcje w organach sołectwa mają wszyscy mieszkańcy zamieszkujący na obszarze sołectwa Branice posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Branice.”

Zmienić zapis §12 ust. 4 z: „Za udział w pracach organów gminy Sołtys otrzymuje zryczałtowaną dietę oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach ustalonych przez radę gminy.”
na: „Za udział w pracach organów gminy Sołtys otrzymuje dietę na zasadach ustalonych przez radę gminy.”

Sołectwo Dzbańce – zmienić zapis § 14 ust. 2 z „Rada sołecka składa się z 6 członków, łącznie z Sołtysem.”
na: „Rada sołecka składa się z 4 członków, łącznie z Sołtysem.”

Sołectwo Włodzienin-Kolonia – brak uwag

Sołectwo Dzierżkowice – zmienić zapis § 14 ust. 2 z „Rada sołecka składa się z 6 członków, łącznie z Sołtysem.”
na: „Rada sołecka składa się z 5 członków, łącznie z Sołtysem.”

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev