Branice tu zaczyna się Polska

03-03-2015r. - Obwieszczenie (Sołectwo Dzbańce-Osiedle)

Branice, dnia 03-03-2015r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice

z dnia 3 marca 2015r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 23G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Jabłonka, Dzbańce-Osiedle i Michałkowice, § 22 Uchwały Nr XXI/101/04 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2004  r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce-Osiedle oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), a także § 6 ust. 1 i 5 Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. opolskiego Nr 112, poz.1355)

 

Zwołuje się w dniu 18 marca 2015 r. zebranie wiejskie wsi Dzbańce-Osiedle celem dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Dzbańce-Osiedle oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Statutu Sołectwa Dzbańce-Osiedle.

Zebranie odbędzie się o godz. 17.00  w Świetlicy Wiejskiej w Dzbańcach-Osiedle.

 

Z projektem w/w Statutu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej urzędu (www.branice.pl).

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Załącznik:

PDFProjekt statutu Dzbańce-Osiedle.pdf (139,41KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev