Branice tu zaczyna się Polska

Konkurs kulinarny „ZDROWO I KRESOWO”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz ogłasza konkurs kulinarny „ZDROWO I KRESOWO”

Zapraszamy do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na rzecz rozwoju wsi z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, instytucje prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD i inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Prosimy o składanie lub nadsyłanie  formularzy zgłoszeniowych  ze stosownymi oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2015r. do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

W celu wyłonienia najlepszego produktu spożywczego, powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniać będzie:

- nazwę produktu spożywczego,

- walory smakowe,

- estetykę i formę prezentacji,

- składniki,

- związek z tradycją kresową.

Produkt spożywczy przedłożony w konkursie kulinarnym „ZDROWO I KRESOWO” powinien spełniać warunki określone w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

Załączniki

PDFOGŁOSZENIE.pdf

PDFRegulamin Konkursu ZDROWO I KRESOWO.pdf

DOCFormularz zgłoszeniowy na konkurs ZDROWO I KRESOWO.doc

DOCZałącznik nr 1.doc

DOCZałącznik nr 2-4.doc

DOCZałącznik nr 5-6.doc

DOCZałącznik nr 7.doc

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev