Branice tu zaczyna się Polska

Konkurs kulinarny „PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI MLEKIEM I MIODEM PŁYNĄCY”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz ogłasza konkurs kulinarny „PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI MLEKIEM I MIODEM PŁYNĄCY”

Zapraszamy do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na rzecz rozwoju wsi z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, instytucje prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD i inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Prosimy o składanie lub nadsyłanie  formularzy zgłoszeniowych  ze stosownymi oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2015r. do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

W celu wyłonienia najlepszego produktu spożywczego, powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniać będzie:

- nazwę produktu spożywczego,

- walory smakowe,

- estetykę i formę prezentacji,

- składniki,

- związek z tradycją.

Produkt spożywczy przedłożony w konkursie kulinarnym „PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI MLEKIEM I MIODEM PŁYNĄCY” powinien spełniać warunki określone w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.   

                                  

Załączniki

PDFOGŁOSZENIE.pdf (535,91KB)

PDFRegulamin Konkursu PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI MLEKIEM I MIODEM PŁYNĄCY.pdf (56,32KB)

DOCFormularz zgłoszeniowy na konkurs PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI MLEKIEM I MIODEM PŁYNĄCY.doc (129,50KB)

DOCZałącznik nr 1.doc (125,50KB)

DOCZałącznik nr 2-4.doc (126,50KB)

DOCZałącznik nr 5-6.doc (126,00KB)

DOCZałącznik nr 7.doc (126,00KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev